RUŠČICA ON-LINE
On-line izdanje učeničkog lista PŠ Ruščica

Šuma i voda

  
Bila jedna šumica,kraj nje mala rječicarječica je bila puna vrećica,a šumica puna gumica.     Bruno Žugec 3. r
(#) 22.03.11 12.03 PS_Ruscica    komentari (0) dodaj komentar

BLOG: PS_Ruscica

Slavonski Brod - ljeto na SaviCVRCAK.NET BLOG
Slavonski WebLogovi