16.05.07 16.52 mcvrcak:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
MAJKA
Majka je svo blago svijeta,majka je cvijet od zlata.Majka nam pomaže u zadaći,majka nas njeguje u vrućici. Majka je najveći dar,majka je najljepši san.Valentina Markotić,3.a .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL