08.12.14 21.11 mcvrcak:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Naša ostvarenja
Na satu likovne kulture izražavali smo se na temu :"Zahvalnost za plodove zemlje"Evo nekih naših ostvarenja.2.a razred i učiteljica Branka .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL