28.01.15 19.35 mcvrcak:
* KOMENTAR / Comment *[ odustajem / back ]
Pahuljice padajte
Zima je bijela, zima je hladna. Svuda je zima i topli kaputi. Snjegović se smiješi sa šeširom na glavi. Pahulje bijele već su pale, strašne zube zima nam pokazuje. 1.a i učiteljica Slavica .....
Komentar
Comment

maksimalno
400 znakova
BEZ HTML
TAGOVA!
Ime/Name
e-mail
URL