OŠ Vladimir Nazor    
Slavonski Brod    

04.12.2009

UČITELJI RAZREDNE NASTAVE

Marija Delač
Lidija Udovčić
Ante Karin
Marija Babić
Branka Kovačević
Alojzija Petrić
Jasna Rukavina,
Ida Zukanović Šimunović
Dubravka Matuško
Sanja Zlatarević
Ivanka Kljajić
Martina Kovačević
Antonija Karin
Danijela Ljubac Mec
Tajana Radičević
Terezija Lakušić
Željka Vargić
Irena Štević
Alenka Rac


UČITELJI PREDMETNE NASTAVE

Ranka Mojić, hrvatski jezik
Dubravka Pletikapić, hrvatski jezik
Marica Puškarić, hrvatski jezik
Stjepan Kokanović, hrvatski jezik
Damir Valjetić, hrvatski jezik
Mirta Degmečić, njemački jezik
Slavica Topolovec, engleski jezik
Andreja Grško Čičak, engleski jezik
Maja Stepić, engleski jezik MŠ,GV
Tanja Bilić, engleski jezik PN,RN
Zrinka Fišer, engleski jezik RU,GB,DB,KL
Marija Čokolić, povijest
Matija Benić, povijest
Jasenka Kovačević, geografija
Josip Jurković, geografija
Mirjana Vuksanović, priroda-biologija
Sanja Žutinić, priroda-bologija
Branka Kolovrat, kemija
Stjepan Stanić, tehnička kultura
Nataša Stanković, tehnička kultura
Nevenka Divnić, matematika
Ivan Živić, matematika
Sanja Valjetić, matematika
Milica Šabić, fizika
Snježana Rašković, likovna kultura
Dražen Benić, TZK
Robert Smuda, TZK
Mirta Grubišić, glazbena kultura
Sandra Lešić, glazbena kultura
Marina Čretni, informatika
Irena Guberac Radičević, vjeronauk MŠ
Helena Aničić, vjeronauk MŠ, RU, GB
Josip Antolović, vjeronauk MŠ
Josip Aničić, vjeronauk MŠ
Pero Poić, vjeronauk RU, GV
Željko Zuanović, vjeronauk KL, DB


RAVNATELJICA

Vesna Šimić


STRUČNI SURADNICI

Gordana Franić, defektolog
Željka Rubil, psiholog
Antonija Ružić, pedagog
Dragana Jušćak, knjižničar


ADMINISTRATIVNO I TEHNIĆKO OSOBLJE

Silvana Iličević, tajnik
Maja Skutari, računovođa
Marija Vukasović, blagajnik
Antun Čukić, domar-ložač
Jadranka Petričević, spremačica
Petra Ružić, spremačica
Marta Petrušić, spremačica
Vlatka Antunović, spremačica
Danijela Kovačević, spremačica
Ivanka Žambok, kuharica
Katica Ružić, spremačica
Ružica Rakić, spremačica
Joso Tunjić, domar
Evica Pitlović, spremačica
Ana Čizmić, spremačica
vidi: slika
Za roditelje

Izvannastavne aktivnosti

Foto albumi:
Slike kažu više nego riječi...

Blogovi:
Posjetite naše blogiće...

Osnovna škola Vladimir Nazor
Franje Marinića 9
35000 Slavonski Brod
Telefoni: 035/266-469, 266 470
Telefax: 035/266-469