OŠ Vladimir Nazor    
Slavonski Brod    

24.09.2013
Vijeće roditelja
24.09.2013.

OSNOVNA ŠKOLA « VLADIMIR NAZOR «
SLAVONSKI BROD
Šifra : 12-078-006
OIB:04275998510
Klasa:003-07/01/13-01/3
Ur.broj:2178/01-13-01/706
Slavonski Brod, 24. 9. 2013.

Predmet: Poziv na sjednicu Vijeća roditelja

Pozivamo Vas na konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja Osnovne Škole „ Vladimir Nazor „
Slavonski Brod, koja će se održati u ponedjeljak 30. 9. 2013. godine u Matičnoj
školi F. Marinića 9 u 18,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Vijeća roditelja
2. Izvješće na kraju školske 2012./2013. godine
3. Plan i program rada škole za 2013./2014 školsku godinu
4. Školski kurikulum za školsku 2013/2014. godinu
5. Pitanja i prijedlozi


21.09.2012

OSNOVNA ŠKOLA « VLADIMIR NAZOR «
SLAVONSKI BROD
Šifra : 12-078-006
OIB:04275998510
Klasa:003-07/09-01/1
Ur.broj:2178/01-012-01/737
Slavonski Brod, 21. 9. 2012.

Predmet: Poziv na sjednicu Vijeća roditelja
 
                 Pozivamo Vas na
konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja Osnovne Škole „ Vladimir Nazor „
Slavonski Brod, koja će se održati u srijedu 26. 9. 2012. godine u Matičnoj
školi F. Marinića 9 u 18,00 sati.
                Za sjednicu predlažem slijedeći

                              DNEVNI RED

1. Konstituiranje Vijeća roditelja
2. Izvješće na kraju školske 2011./2012. godine
3. Plan i program rada škole za 2012./2013. školsku godinu
4. Školski kurikulum  za školsku 2012./2013. godinu
5.Statut škole
6. Pitanja i prijedloziRAVNATELJICA:
                                                              
____________
Vesna Šimić

Za roditelje

Izvannastavne aktivnosti

Foto albumi:
Slike kažu više nego riječi...

Blogovi:
Posjetite naše blogiće...

Osnovna škola Vladimir Nazor
Franje Marinića 9
35000 Slavonski Brod
Telefoni: 035/266-469, 266 470
Telefax: 035/266-469